До този момент можем да кажем, че имаме гарантирано саниране на 33 блока по европейската и националната програма, което за град като Русе е едно сравнително добро постижение, като се има предвид конкуренцията и трудностите при реализацията на програмата. Това каза кметът Пламен Стоилов на пресконференцията вчера по повод старта на строителните дейности по санирането с европейски средства на блок „Щастие“ и „Родопи“.
В нея участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев, зам.-министър на регионалното развитие Николай Нанков и зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков.
Стоилов коментира, че това е един от поредните хубави дни за Русе, защото стартират проекти с висока степен на обществена значимост. С тях даваме началото за Русе на реалното изпълнение на строително-ремонтните дейности по проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ по оперативна програма „Регионално развитие“. 
Кметът подчерта, че след приключване на строително-ремонтните дейности с постигнатия висок ефект на енергийна ефективност на жилищните сгради, разходите на домакинствата ще се снижат много. Това пряко ще повлие на социалния стандарт на гражданите и на начина, по който живеят. Не по-маловажен факт е, че самите сгради ще придобият съвсем друг вид, ще бъдат по-красиви, с по-добра визия, а това подхожда на нашия град, каза още Стоилов. 
По оперативна програма „Регионално развитие“ в Русе има 12 блока, които вече имат сключени договори с Министерството на регионалното развитие. След старта на санирането на „Щастие“ и „Родопи“ се очаква до края на септември да започнат строителните дейности и по останалите 10 сгради, а до края на годината те да бъдат приключени. 
Ще наблюдаваме внимателно строително-ремонтните дейности и след изтичане на срока гарантираме на гражданите, че ще имат предадени обекти с високо качество и една повишена сигурност за тях и техните семейства, посочи още кметът. 
Русе напредва с проектите и по Националната програма за саниране, като вече има 21 договора с Българската банка за развитие, а регистрираните сдружения са 35. За четири от сградите има енергийни и конструктивни обследвания, като предстои обществената поръчка за избор на изпълнител. Останалите 17 блока в момента са в процедура за избор на изпълнител на енергийните обследвания, като до края на месеца се очаква той да бъде избран. 
Стоилов подчерта, че догодина Русе ще бъде строителна площадка, а строителният бранш ще получи един доста сериозен финансов стимул. Интересът от местния строителен бранш на база запитвания, които подават до общината, е изключително сериозен и ние очакваме една много активна позиция от местния бизнес. След изпълнението на дейностите по съответния блок, той остава като визитна картичка на фирмата изпълнител и е реклама за нея. Убеден съм, че русенският строителен бизнес ще направи всичко възможно да се включи във всички процедури и да докаже впоследствие, че нашите фирми са качествени, коментира кметът.