Доц.д-р Елисавета Вълчева е специалист по образна диагностика и инванзивна рентгенология. През 1979 година е завършила Медицинския университет в София, след което 2,5 години работи по разпределение в провинцията. През 1981 година след спечелен конкурс започва работа като асистент в Националната кардиологична болница, където минава всички етапи на професионалното и научното си развитие и защитава доцентура. Има около 97 публикации в наши и международни списания в областта на перифернaта съдова патология, а в последните години и по методите на емболизацията, които са много слабо развити и прилагани в България и широко приети и утвърдени методи на терапия в развитите страни. 
От септември тази година доц.Вълчева започва работа в МБАЛ „Медика Русе“, където от четири години работи допълнително като консултант за емболизация на простата, миома и черен дроб.


- Доц. Вълчева, какво представлява емболизацията на черния дроб?
- Това е частен случай от широко прилагания метод на емболизация и като цяло се прилага при карцином на черния дроб. Този метод е номер 1 за лечение при раково заболяване на черния дроб навсякъде по света. 
С помощта на специални катетри по съдов път през ръката или през крака се достига до съда, който директно храни тумора в черния дроб и на това място се впръсква химиотерапевтичният агент, като едновременно с това се запушва съдът, за да остане този агент на място и да действа директно на туморната формация. Предимството пред системната химиотерапия, при която медикаментите се вливат от периферна вена и циркулират в цялото тяло, е че при този метод има по-малка токсичност. С впръскването на химиотерапевтичния агент директно в тумора се получава много по-висока концентрация в болното място и в същото време по-ниски концентрации в периферната плазма, при което намаляват страничните действия.
- Този метод може ли да се приложи и при метастази в черния дроб?
- Да, методът е подходящ и в тези случаи. Най-често метастазите идват в дроба при рак на дебелото черво и когато са по-малко от 60% от обема на целия дроб, те са подходящи за емболизация. Принципът на лечение е същият както в по-горния случай. Когато обаче метастазите надхвърлят 60% от обема на черния дроб, емболизацията е безсилна. Това е прието в цял свят и ние не си позволяваме да променяме приетите правила на този метод на лечение. Затова преди емболизацията ние проследяваме общото състояние на пациента, правим необходимите изследвания чрез образна диагностика и лабораторни анализи, обсъждаме състоянието му в мултидисциплинарен екип от онкоспециалист, интернист, кардиолог и интервенционист и тогава преценяваме кой метод на лечение е най-подходящ. 
В последните години изключително широко се прилага лечение чрез микросфери, които съдържат химиотерапевтик и с вкарването им в пациента се получава едновременно емболизация и химиотерапевтично лечение.
- Какъв е процентът на успеваемост при емболизацията на черния дроб?
- С този тип лечение се цели първо удължаване на живота и на второ място подобряване на качеството му. При рак на черния дроб процентът на успеваемост е висок, при метастазите обаче той е около 30-32. Понякога се налагат четири курса на лечение, които се правят през определени интервали от време. Ако при първия курс няма 80% регресия на метастазите или на първичния карцином на черния дроб, случаят се обсъжда с онколог за прилагане на комбинирани методи на лечение и системна химиотерапия. В много от случаите се унищожават голяма част от метастазите или се дава възможност останалите да бъдат отстранени оперативно.
- В началото на месеца вие, румънският професор Рарез и д-р Кристиян Иванов направихте емболизация на черния дроб на пациент в Русе. Какво е състоянието му сега?
- Това беше мъж на 42 години с под 60% метастази в черния дроб. В момента той се проследява, но засега няма опасност за него. Тук искам да кажа, че през миналата година в МБАЛ „Медика Русе“ сме направили емболизации на черния дроб на общо седем пациенти, като тогава участваше екип от Полша. Всички те са добре.
- Този метод на лечение за първи път ли се прилага в страната?
- Нямам данни за направени емболизации на черния дроб в други български клиники, така че „Медика Русе“ е пионер в прилагане на този метод. Болницата обаче държи първото място и по отношение на брой емболизации. За една година тук са направени 31 успешни емболизации на простата, миома, варикоцеле и черен дроб. Девет от тях са на миоми, толкова са и на простатата, три на варикоцеле, на един пациент направихме емболизация за карцином на бял дроб преди два месеца и осем са на черен дроб. Всички пациенти се проследяват и засега няма оплаквания.
- На колко години е пациентът с рак на белия дроб?
- На 80. Той имаше животозастрашаващ кръвохрак, тоест непрекъснато храчеше кръв, по никакъв начин не можеше да се овладее. Емболизирахме го преди два месеца и сега е в добро физическо състояние.
- Обяснете накратко и за другите емболизации, които сте направили с проф. Рарез и д-р Иванов в Русе.
- Знаете, че миомата е доброкачествен тумор на матката. Обикновено у нас при това заболяване матката се премахва чрез операция. С емболизацията селективно се катеризира артерията, която кръвоснабдява миометозния възел, поставят се енбосфери, които са най-модерни и с най-добър ефект и така съдът се емболизира, тъй като се прекъсва кръвоснабдяването и с времето миомата намалява по размери. Жените се водят на диспансер при нас, като ние поддържаме постоянен контакт с тях. Контролни прегледи се правят на един, три и шест месеца, при необходимост, ако пациентката има някакви оплаквания, се свързва веднага с лекар от екипа.
Принципът на емболизацията на простата е същият както при миомата.
- Здравната каса поема ли емболизациите?
- Не, за момента тя не дава пари и се налага пациентите сами да си плащат. В зависимост от вида и количеството на емболгенния материал цените са над 3000 лева.
- Имате ли вече пациент за следваща емболизация?
- Пациенти при нас непрекъснато се записват, но в момента сезонът е отпускарски. От септември обаче подновяваме работата си.