Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка оспорват прихващанията, направени от „Дунарит“ АД, в резултат на които заводът от длъжник се е превърнал в кредитор на трезора. Дружеството има да взема 85 млн. лева, но само ако цесиите бъдат признати за действителни. Точно това оспорват синдиците пред съда и ако той се произнесе положително по иска им, има две възможности: „Дунарит“ да върне кредити за близо 70 милиона лева или да бъде продаден. И в двата случая целта е държавата да си върне част от парите, които даде чрез Фонда за гарантиране на влоговете за изплащане на гарантираните депозити.
Към момента на затваряне на банката миналата година „Дунарит“ АД е дължал близо 70 млн. лева кредити. Заводът обаче успява да ги заличи с цесии и прихващания на влогове в КТБ и така от длъжник става кредитор с 85 млн. лева. 
В цялата история основна роля играе италианецът с български паспорт Едоардо Миролио, който се смята за близък на Цветан Василев, който пък от своя страна е сочен за индиректния собственик на завода. Голяма част от прихващанията на дълга на „Дунарит“ са направени именно чрез прехвърляне на депозити на кръга от фирми на Миролио. В замяна двете компании са сключили договор, с който цялото търговско предприятие „Дунарит“ се залага като обезпечение на вземанията на „Е. Миролио“.
Италианският бизнесмен нашумя първо в текстилната промишленост на страната през 2002 година, когато отвори пет текстилни завода в Сливен, Елин Пелин, Нова Загора и два цеха в Ямбол. Три години по-късно той инвестира във винарство, като изгради винарска изба в село Еленино в Тракийска низина. Избата е заобиколена от лозя, разположени по хълмистите склонове, езеро и зелени ливади, които бяха предпоставка за развитие на винен туризъм. В края на миналата година той влезе като акционер във веригата „Техномаркет“, поемайки задълженията й в размер на 25 млн. лева също към фалиралата КТБ. Миролио е акционер и в „Булгар табак холдинг“.
Оспорването на прихващанията на дълга на „Дунарит“ към КТБ е втори трус за военния завод в Русе тази година, след като през март междуведомственият съвет по отбранителна индустрия му отне лицензите за търговия с боеприпаси. Това стана по предложение на икономическия министър Божидар Лукарски след доклад на ДАНС, за който по-късно депутати казаха, че в него не е имало нищо, което да заплашва националната сигурност. Лицензите бяха върнати след произнасяне на съда по обжалването на решението, но заводът беше на път да загуби дългогодишни контрагенти и да се наложи да изплаща неустойки по договори заради пропуснати дати на доставка.
„Утро“ вчера се свърза с изпълнителния директор на „Дунарит“ АД Кръстю Кръстев да коментира новата инфарктна ситуациия. Той пътуваше към София и каза лаконично, че няма коментар по намерението на държавата да си върне завода.