Стремително падащите лихви по депозити карат все повече българи да търсят по-добра доходност за спестяванията си в инвестиционни фондове. Това показват данните за второто тримесечие на годината на БНБ.
Към края на юни 2015 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2.411 млрд. лв. Техният размер се увеличава с 350.3 млн. лева (29.6%), в сравнение с юни 2014 г. (1.861 млрд. лева) и с 86 млн. лева (3.7%) спрямо март 2015 г. 
Като процент от БВП общият размер на активите на инвестиционните фондове е все още скромен - 5.6% при 4.4% от БВП преди година. Местните фондове държат 1.041 млрд. лева, което е с 210.1 млн. лева (25.3%) повече в сравнение с юни 2014 г. Спрямо март 2015 г. (859 млн. лева) активите нарастват със 181.6 млн. лева (21.1%).
Най-голяма част от вложителите се ориентират към фондовете, инвестиращи в акции, които макар и по-рискови, дават възможност за много по-добра доходност. Техните активи се повишават със 155.9 млн. лева (64.5%), до 397.7 млн. лева, при 241.8 млн. лева към юни 2014 г. Активите на балансираните фондове се увеличават с 86.9 млн. лева (69.9%), до 211.2 млн. лева, при 124.3 млн. лева към края на юни 2014 г.
Спрямо март 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват със 122.7 млн. лева (44.6%), а на балансираните фондове се повишават със 74.4 млн. лева (54.4%). 
Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 33.1 млн. лева (7.2%), до 429.9 млн. лева към юни 2015 г., при 463 млн. лева към края на юни 2014 г.