Бизнесът на компаниите за бързи кредити продължава да расте въпреки наложените им ограничения, показва статистиката на БНБ. През второто тримесечие портфейлите им отново надхвърлят 2 млрд. лв. - към 30 юни общо отпуснатото от небанкови дружества кредитиране е 2.05 млрд. лв. За последната година кредитирането в сектора се е увеличило с 49.98 млн. лв., или 1.64%.
Към края на полугодието активите на обхванатите от статистиката небанкови компании за потребителско кредитиране са 2.67 млрд. лв. при 2.57 млрд. лв. преди година, а печалбата им е 62.78 млн. лв. в сравнение със 104.6 млн. лв. към юни 2014 г.
За четвърто поред тримесечие необслужваните кредити към небанковите компании се свиват, сочат данните на БНБ. Към края на първото полугодие те се свиват с 24 на сто и са за 465.7 млн. лв. Това обаче не е кой знае каква добра новина, тъй като основен фактор за намаляващия обем на просрочията са продажбите на портфейли с проблемни вземания на институции, които са специализирани в събирането им.