Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице вече може да участва онлайн в обществено обсъждане на законопроекти за отмяна и облекчаване на регулаторните режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, съобщи пресслужбата на Министерски съвет. За целта по Оперативна програма „Административен капацитет е създаден и вече функционира интернет сайт http://pds.government.bg.
Законопроектите са разработени в изпълнение на дейност 2 от проекта - „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“, съобщава пресслужбата на МС.