Значително увеличаване на продажбите на вътрешния пазар и двойно намаление на износа показва финансовият отчет на „Оргахим“ за 2014 г. Новата структура на приходите е в резултат на напрaвеното през миналата година преструктуриране на компанията, при което от нея бяха отделени две от основните й направления. Производството и продажбите на анхидриди се пое от „Русе Кемикълс“, а бизнесът със смоли бе прехвърлен на „Оргахим Резинс“.
През миналата година „Оргахим“ реализира приходи от почти 56 млн. лева, 45,5 млн. лева от които от продажбата на бои, лакове и покрития. Заради променената производствена структура продажбите за вътрешен пазар увеличават дела си от 37% на 58%. В България се пласират собствени продукти за над 32 млн. лева, на външен пазар са реализирани продажби за 23,7млн. лева.
В Румъния, където е позиционирана компанията собственик на „Оргахим“, се пласира най-голямата част от износа - за 18 млн. лева или 32,25%. 6,36% от продукцията се продава в Турция, а останалите 3,74% - в други държави.
„Оргахим“ взе още притежава две дъщерни дружества - „Деко каса“ ЕООД, Тбилиси, и „Дунав транс“ ЕООД Русе. През миналата година бе ликвидирано „Деко Профешънъл Сървисиз“, което се вля в компанията майка.
Нетната печалба на дружеството за 2014 г. е 180 хил. лева при над 2 млн. лева загуба за 2013 г. През тази година персоналът е увеличен с около 50 човека и във фирмата работят вече над 420 души.