Компанията EVN България, която снабдява с ток югоизточната част на страната, ще поиска Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да определи със 7-9% по-висока цена на тока, която да покрива действителните разходи на дружеството. Това става ясно от съобщение на компанията, която, заедно с другите две електроразпределителни дружества до края на този месец трябва да внесе предложението си в регулатора.
Компанията напомня, че одобрените от ДКЕВР оперативни разходи за дружеството възлизат на 106 млн. лв., а действителните разходи за материали, персонал и други са 130 млн. лв., което създава 24 млн. лв. дефицит за изпълнение на лицензионната дейност.

Дружеството отбелязва, че освен това считано от 30 декември регулаторът непрозрачно е намалил и признатите технологични разходи на компанията от 10% на 8%, докато реално постигнатото от компанията ниво е 10.8%. EVN България напомня, че през 2005 г. то е било 20.5% и за да го намали двойно, компанията е инвестирала над 1.1 млрд. лв.

Този устойчив темп на инвестиции на компанията не беше отчетен от ДКЕВР в последните ценови решения, които лишават инвестиционната и ремонтна програма на EVN България от близо 50 млн. лв., се посочва в съобщението.

Друг пример за несъответствията в последното ценово решение е фактът, че ДКЕВР задължава компанията да купува от държавната Национална електрическа компания енергията по цена от 107.34 лв. (без ДДС) за мегаватчас (MWh), а е задължена да я продава на своите клиенти през нощта по цена от 86.76 лв. (без ДДС) за мегаватчас (MWh), е становището на EVN.

В същото ценово решение ДКЕВР не включи и разходите за балансираща енергия, които ще се поемат от крайните снабдители, въпреки че в самото решение се казва, че балансиращият механизъм ще започне да функционира скоро, тъй като компаниите вече са лицензирани.

Този икономически дисбаланс поставя компанията не само пред невъзможността да продължи с желания темп на инвестиции в мрежата и клиентско обслужване, а и пред риск да изпълнява качествено задълженията си, предупреждава EVN.

Компанията изтъква, че енергийната система на България се нуждае от експертни решения за избягване на бъдещи поражения.