Областният управител Стефко Бурджиев предложи да обогати библиотеката на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие“ в Средна кула с художествена литература. Това стана по време на вчерашното му посещение в социалното заведение. 
Той се запозна с квалифицирания екип от професионалисти, със социалните услуги, които се предоставят там, и разговаря с някои от настанените в дома. Възрастните хора споделиха с него, че грижите в социалното заведение са на много добро ниво, храната е съобразена със стандартите за здравословно и балансирано хранене, като се предлага и специално изготвено меню за диабетици. 
Специалистите от дома пък подчертаха, че за възрастните хора, които нямат възможност да се придвижат до трапезарията, храната се предлага по стаите на специални масички за хранене. Освен това за тях е осигурен телефон, за да разговарят с близки и роднини. Социалните помещения се почистват ежедневно, има обособено перално помещение, асансьор и естакада, която осигурява достъпна среда на трудно подвижните обитатели на дома.