Промишленото производство в страната нараства с 0,6% през юни спрямо месец по-рано, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е четвъртото по ред месечно повишение, като темпото се забързва. За сравнение - през май беше отчетен ръст от 0,4% на месечна база.
На годишна база промишленото производство се покачва с 5,7%, или с повече от отчетеното повишение от 3,9% през май, разкриват още данните на националната статистика.
Производството изпраща положително второ тримесечие, с което може да се очаква, че неговият принос за икономическия растеж през периода ще бъде голям. 
Спрямо миналия месец предприятията в добивната и преработващата промишленост са произвели повече, като ръстът е от 1,9% и 1,1, съответно. В същото време производството и разпределението на енергия намалява с 1,4%, или с по-малко от отчетения спад от 2,5% през май.
Спрямо юни миналата година НСИ наблюдава повишение и в трите компонента на промишленото производство, като отново най-голям ръст записва добивната промишленост - от 6,6% на годишна база. Преработващата промишленост е нагоре с 6,4%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3 на сто.
С най-голям принос в преработващата промишленост е производството на изделия от неметални минерални суровини, което е създало с 22,2% повече продукция в сравнение с юни миналата година.