Русенският завод на „Монтюпе“ отново дърпа нагоре цялата група, става ясно от междинния отчет на френската компания за автомобилни части. За първото полугодие са реализирани приходи за 59,4 млн. евро, което е с точно 10 млн. евро или с 20,3% повече, отколкото за същия период на миналата година. 
Само за второто тримесечие ръстът е с 28,6%. Цялата група отчита увеличение на оборота с 19,8% за тримесечието и с 13,7% за първата половина на годината. Единствено поделението в Мексико изпреварва русенския завод по ръст, но по абсолютни стойности неговият принос е около два пъти по-малък.
Русенският завод на френската компания отчете ръст на оборота с 12% през първото тримесечие на годината с продажби за 27,7 млн. евро или с 3 млн. евро повече отколкото за същия период на миналата година. 
Българският завод бе най-бързо растящият от групата и за цялата минала година с продажби за 190 млн. лева. През 2014 г. месечното производство в тонове нарасна от 1241 т/месец до 1556 т/месец. За придобиване на нови сгради, оборудване и други нетекущи активи през миналата година бяха инвестирани 29,77 млн. лева.
Числеността на персонала се увеличава през 2014 г. от 704 на 789, а към края на април тази година е 870 човека.
Бизнеспланът за следващите години предвижда да се вложат още 18 млн. евро и да се наемат още към 200 човека. Те ще са необходими, за да се посрещне изпълнението на голямата поръчка части за „Мерцедес“. Двата големи договора с германския концерн „Даймлер“ са за проектиране и производство на цилиндрови глави, които ще се произвеждат в българския завод на групата, който според фирмата е една от най-модерните леярни в света. Очаква се производството за германската компания да достигне 635 хил. цилиндрови глави годишно, което ще доведе до увеличаване общия обем на производство с 15%.