Четирима са кандидатите по обществената поръчка за изготвяне на инвестиционни технически проекти за прилагането на мерки за енергийна ефективност на Средношколското общежитие в Русе, Общинския детски център за култура и изкуство, детска градина „Райна Княгиня“ и училище „Отец Паисий“ в Мартен. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите. 
Първата фирма е софийската „Главпроект 1946“, която се занимава с архитектурни и инженерни дейности и технически консултации. Нейни управители са Тоня Папукчиева-Бодурова, Николай Николов и Весела Георгиева. 
Софийската „Дакарх“ с управител Йордан Демирев, която се занимава с архитектурно проектиране и градоустройствено планиране, е вторият кандидат. 
Другата фирма, която иска да изготви 4 проекта за енергийна ефективност, е русенската „Маринов Арх“. Тя е с широк предмет на дейност и управител Татяна Маринова. 
Русенската „Линк-Русе“, която се занимава с инженерно-консултантска дейност, а нейн управител е Мартина Яковлева, е четвъртият кандидат по обществената поръчка. 
Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева, а срокът на изпълнение до 2 месеца.