Петима малчугани изработиха за около 30 минути птици от отпадъчни материали в екоработилницата, която се проведе в събота в двора на професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“. Сръчните деца оформиха топки от стиропор, обвиха ги със стари конци, от клечки направиха крачетата и клюновете, а с паднали от птици пера доизкусуриха своите пернати. Преди това те се запознаха с характеристиките на морския орел, къдроглавия пеликан и други малко познати птици, които обитават поречието на Дунав.
Под силните лъчи на слънцето пък артистите от „140 идеи“ със спрей в ръка изрисуваха стената на гимназията по строителство. На фасадата на училището оживяха морски орел и есетра. 
Всичко това бе част от проекта „Зелени калкани“ на фондация „За Оборище“ и партньорите от Българското дружество за защита на птиците и сдружението за дива природа „Балкани“, чиято цел е да насочат вниманието на младите хора към опазването на природата и защитените видове. 
Кампанията „Зелени калкани“ започна на 20 юли в  София, когато художници от сдружението „140 идеи“ изрисуваха стената на столично училище със сюжет, посветен на дивата природа и мястото на човека в нея. Екоакцията се провежда също и във Враца, Бургас и  Благоевград. Проектът се финансира от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.