След като през първото тримесечие на тази година жилищното строителство в Русенско се върна към „кота нула“ с нито една започната сграда, през периода април-юни се отчита раздвижване. Това показват данните на националната статистика.
През второто тримесечие на годината са издадени разрешителни за строеж на 16 сгради с общо 40 жилища в тях. Общата им разгъната площ е 5971 кв.м или средно по 149 кв.м на жилище. Строителството на повечето от тях обаче все още не е стартирало. Според данните на статистиката за април-юни в Русенско е започнато играждането на само 9 сгради с 9 жилища, очевидно къщи или вили.
По-добре стоят нещата при строителството на сгради с друго предназначение - административни, бизнес и др. За трите месеца е започнато изграждането на 14 такива с обща площ 6732 кв. м. Издадените разрешителни са за 38 сгради с 12 324 кв. м площ.
През миналата 2014 г. бе започнато изграждането на 106 жилища - тройно повече отколкото за предходната 2013 г. Одобрено бе строителството на 71 сгради със 158 жилища в тях.