Общината обяви обществена поръчка за нови мебели. Общата стойност на бъдещото офис оборудване за администрацията е 76 560 лева с ДДС. Спечелилата фирма пък ще има 30 дни, за да изпълни заявките.
Победителят в конкурса ще трябва да достави бюра, столове, шкафове, маси и секции. От новите мебели ще се ползват и второстепенните разпоредители с бюджетни средства, каквито са културните институции, детските градини и ясли.
Оферти ще се приемат до 12 часа на 11 август, а в 14 часа специална комисия ще ги отваря.