На 2 август отново се връщаме в малкото северозападно градче Мизия, където преди година на този ден водното бедствие заля улици, къщи и дворове, съсипа животи и препитание на местното население.

През август 2014 година няколко микроязовира преляха и заляха целия град Мизия. Домовете на над 1 200 души бяха негодни за живеене, а 2/3 от наводнените близо 700 къщи все още се нуждаят от основен ремонт. 103 постройки пък бяха напълно срутени. Хората в Мизия бедстват и до ден днешен.

Месеци по-късно, през декември, хората отново изпаднаха в страх. Нов воден хаос, причинен от избили подпочвени води след повишаване нивото на река Скът в Мизия, наводни над 100 къщи.

Според официалния доклад, оповестен от прокуратурата във Враца едва на 15 май 2015 г., виновни за потопа няма. Водното бедствие, опустошило Мизия, е било неизбежно и в следствие на невиждани хиляди или милион години валежи.

В доклада е записано: "Бедствието в Мизия е резултат от възникване на три типа наводнение - речно, скатово и евентуално наводнение от подземни води, проявили се едновременно. В резултат, на това се е формирала висока вълна с изключително голям обем и връх, която съответства на събитие, което се случва веднъж на хиляда години /съгласно експертно заключение на проф. Пламен Нинов – НИМХ – БАН – веднъж на един милион години/. Настъпването на бедствието е било неизбежно, като в случая състоянието на речното легло и изградената хидротехническа инфраструктура не са били от съществено значение за намаляване мащаба на бедствието".