Управителният съвет на БНБ разгледа предложението на управителя на БНБ и подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково", за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като платежна институция на "СЕЛ ИНТ България" ЕООД.

От БНБ съобщават, че след като установи, че платежната институция "СЕЛ ИНТ България" ЕООД не е извършвала дейност по предоставяне на платежни услуги за повече от 6 месеца и е престанала да отговаря на условията за издаване на лиценз по член от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Управителният съвет на БНБ отне издадения на "СЕЛ ИНТ България" ЕООД лиценз за извършване на дейност като платежна институция.

С друго решение Управителният съвет на БНБ отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на "Блу Скай Електроник Мъни Къмпани" АД.