Нели ПИГУЛЕВА 
„Проведе се публична дискусия относно замърсяването в района на Комбинат за тежко машиностроене - Русе и град Мартен“. Съобщение с това заглавие разпространи вчера пресцентърът на областната управа ден след събитието. След това анонимен автор осведомява журналистите за всичко, което му се е сторило интересно и важно. 
Дискусията е била между областния управител Стефко Бурджиев, заместника му Станимир Станчев, представители на индустриалния бизнес, Инициативен комитет град Мартен и представители на държавните институции, посочва прессъобщението. Според него областният Бурджиев представил напредъка на по набелязаните на предишната среща мерки и прочел становищата на РДНСК и РИОСВ. РДНСК е констатирала нарушения от фирма „Полисан“ и е съставила два акта за два незаконни строежа: на вакуум колона и две бетонни площадки към инсталация за производство на гудрон и на 12 резервоара към гудроновата инсталация. 
От Екоинспекцията пък издали предписания няколко фирми да изградят пречиствателни станции, канализация и съоръжения за съхраняване на отпадъците. Пробите обаче показали, че няма замърсяване по река Дунав преди и след КТМ и че нивото на замърсяване на въздуха е същото като в град Русе - т.е. в норма.
Управителят на „Булмаркет“ Станко Станков обявил, че за изпълнение на препоръчаните от РИОСВ мерки са направени постъпки да се съберат активите на канализационната мрежа на територията на КТМ. А според юриста Анатоли Казаков, който е адвокат на Инициативния комитет от Мартен, правилният път е да се ограничи разширяването на замърсяването и да се изпълнят предписанията на институциите. 
Накрая били взети и няколко решения, едно от тях е областният управител да инициира процедура за изготвяне на оценка на здравния риск на населението на Мартен.  
Това става ясно, като се отсее зърното от характерната административно-служебната плява на прессъобщението, което като че ли има за цел не да каже нещо, а по-скоро да обвие в мъгла и малкото, което реално се съобщава. Буди недоумение фактът, че „публичната дискусия“ се е провела без медии, при положение че далеч по-маловажни и протоколни събития се оповестяват предварително, а за проблеми, които са важни за всички живеещи в Русе и в радиус 10-15 км от града пресцентърът изпраща две постни странички ден след събитието.