Спад на продажбите за полугодието и засилващи се негативни тенденции, които съществено влошават прогнозата за финансовите резултати за цялата година, обяви „Фазан“ АД в междинния си отчет към 30 юни. Нетните приходи от продажби за първите 6 месеца на 2015 година са намалели с 3,3% в сравнение със същия период на 2014 година. Счетоводната печалба, която и без това беше символична, почти се е изпарила - от 56 000 на 3000 лева.
Продажбите през първото полугодие на 2015 година показаха традиционната цикличност на нашия бизнес, коментират от русенския производител на чорапени изделия. Първото тримесечие е най-силно по отношение на нетните приходи от продажби - 1486 хил. лева, а през второто приходите са в размер на 1023 хил. лева, което е под очакваното. Причина за непотвърдената прогноза е негативното влияние, което оказват ръстовете в цената на суровините, което влияе на конкурентоспособността на продукцията и би могло да намали поръчките.
На тази база „Фазан“ прогнозира продължаващ спад в поръчките, особено през последното тримесечие, при което спадът на производството може да надмине 20% на годишна база и да отчетем финансова загуба за 2015 година.
Предприятието работи в нестабилна и трудна за прогнозиране международна среда поради рязко поскъпналия обменен курс долар/евро и свързаните с него доставки на суровини. Дружеството поетапно възстановява рентабилността при изпълнение на основни програми износ във водещи направления като Германия, Франция и Великобритания, което е важно условие за бъдещо развитие на тези отношения, както и предпоставка за привличане на нови клиенти.
Фирмата продължава да работи при необичайното равнище на конкуренцията в отрасъл текстилна промишленост, включително влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари, казват от „Фазан“.