Нов борд на директорите и нов изпълнителен директор има русенският производител на чорапи „Фазан“. Решението е взето с гласовете на мажоритарния собственик „Стара планина холд“ в края на миналата година и вписано в Търговския регистър на 3 януари. 
От съвета на директорите са освободени Мирослав Чапанов и „Аркотех“ ЕООД. На тяхно място с мандат за следващите пет години влизат „Бик Холд“ ООД, „Гарант 5“ ООД и Спас Видев, който занапред ще представлява дружеството.
Досегашният изпълнителен директор Мирослав Чапанов, който ръководи дружеството от 2001 г., остава във фирмата като прокурист, заедно с Пламен Рашев и Светлана Митова.
„Стара планина холд“ изкупи повечето акции на дребните собственици и отписа „Фазан“ от публичния регистър в края на 2017 г. Първата чорапена фабрика в България, създадена като българо-израелско дружество през 1927 г., в последните години изпитва все по-големи трудности заради засилената конкуренция от вносни стоки и поскъпването на енергоносителите. Приходите на „Фазан“ намаляха наполовина в периода 2008-2017 г., като за този период се редуваха сериозни загуби и минимални печалби. За 2017 г. предприятието отчете 2,18 млн. лева приходи и 21 хил. лева печалба.