"Макс Телеком" подписа договор за национален роуминг с "Мобилтел". Това на практика означава, че "Макс Телеком" ще използва по цени на едро мрежата на първия мобилен оператор в България и ще предлага собствени услуги през нея.