„Топлофикация Русе“ обяви обществено обсъждане по проект за промяна на общите си условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди и проект за работа с клиенти. Двата документа са публикувани в сайта на дружеството www.toplo-ruse.com.
Предложения за изменения на проекта може да направи всеки клиент на телефон 082 883-562 или в писмена форма на адрес Русе, ул.“Боримечка“ 43 всеки работен ден от 8 до 16.30 часа до 24 август.
Публичното обсъждане на проекта за изменение на Общите условия ще се проведе на 24 август от 10 часа в офиса на ул. „Боримечка“ 43.
След одобряване на Общите условия от Комисията за енергийно и водно регулиране те ще бъдат публикувани.