Резервни акумулатори, които се задействат при спиране на тока, за да продължат да работят бариерите и сигнализацията, са станали жертва на крадци. 
Двата 12-волтови акумулатора са отмъкнати от кантон между Стърмен и Ботров. До кражбата се стигнало, след като крадците са влезли с взлом в помещението. 
Ударът по сигурността е нанесен между 16 и 23 юли.