Кабинетът реши да закрие село Бедрово, община Черноочене в Кърджалийска област. Населеното място не отговаря на предвидените изисквания в Закона за административно-териториалното устройство на Република България за наличие на самостоятелно землище и постоянно живеещо население.

За извършване на административно-териториалната промяна има прието решение на Общинския съвет на община Черноочене по предложение на кмета на общината.