Деца от различни етноси в пет русенски детски градини се учат да елиминират разликите и да живеят задружно и толерантно. За това помага работата по проекта „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“. Проектът е втори за Общината, спечелил финансиране по т.нар. „Норвежка програма“, обясин директорът на дирекция „Култура и образование“ Ирена Петрова, която е и ръководител на проекта. 
Бенефициенти са детските градини „Звездица“, „Детелина“, „Ралица“, „Червената шапчица“ и ОДЗ „Снежанка“. Стойността на проекта е 224 780 евро, с 40 процента от тях ще бъдат извършени ремонти в градините. Различни съвместни дейности, в които се включват деца, родители и педагози, помагат за приобщаването на деца в риск към образотелната система, а също и за здравното и екологично възпитание на хлапетата. Работата по проекта е започнала праз декември миналата година и ще приключи в края на април догодина.