170 чувала отпадъци събраха доброволци и екоексперти във втората акция по почистване на островите Батин и Люляка, организирана от туристическо дружество „Приста“. От тях около 130 са годна за рециклиране пластмаса, 10 чувала стъкло и други 30 чувала негодни за преработка боклуци.
В лагера наред с основната група от Русе имаше хора от София, Шумен, Трявна, Севлиево и Свищов, равномерно разпределени по възраст от 18 до 60 години. Въпреки високите температури доброволците работиха усърдно, като на Батин събраха 75 чувала боклуци. Там работата е по-трудна, тъй като отпадъците са разхвърляни на голяма площ. От Люляка пък, където в края на юни бяха събрани 150 торби отпадъци, бяха събрани нови 95 чувала, които обаче поради ниското ниво на реката и образувалите се плитчини останаха на острова и ще бъдат извозени през седмицата. Сред по-интересни находки са били няколко бутилки за генно модифицирани семена.
Четиридневната акция е по проект „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“. От 19 до 23 август предстои следващата акция, която ще обхване островите Алеко и Мишка между Русе и Тутракан.