Освобождаване на пътя до плажа "Силистар", глоба в размер на 10 хил. лв. и принудителна административна мярка за спиране на дейността за обособяване на зона за временен престой на автомобили.

Това са мерките, които Министерството на околната среда и водите предвижда след репортаж на "Нова телевизия", който показва как охранители искат пари от туристи, за да преминат през терена, по който се стигна до плажа "Силистар".

Според екоминистерството община Царево трябва да си влезе в правомощията и да освободи пътя до плажа "Силистар". РИОСВ-Бургас вече е изготвила и предписание до градоначалника Георги Лапчев за предприемане на мерки, чрез които да се осигури достъп през общинските полски пътища.

Оказа се, че през изминалата седмица експерти на регионалната екоинспекция са били на проверка на плажа. При инспекцията е установено, че ползвателят на частни земеделски земи, фирма "Зона Х" ЕООД, няма изискуемото по закон съгласуване с РИОСВ-Бургас. Тъй като имотите са разположени на територията на Природен парк "Странджа", съгласуването на всякакви дейности с РИОСВ е задължително. Затова експертите са изпратили до "Зона Х" ЕООД покана за съставяне на акт. Предстои и налагане на глоба в размер на 10 000 лева.

При проверката е установено още, че от "Зона Х" ЕООД са представили в община Царево договор със собствениците на имоти за ползването на терените им. Документът гласи, че наемателят ще ползва имотите за периода 1.06 – 30.09.2015 г. и се задължава да ги експлоатира по предназначение като ги облагороди и огради с временни заграждения, и обособи пътеки за лесно и удобно преминаване на хора и автомобили. Общината има ангажимент да упражнява контрол върху всички дейности, които касаят достъпа до плажа и общинските терени.