От тази седмица фермерите, занимаващи се с производството на плодове и зеленчуци, могат да сключват договори за един ден за сезонно събиране на земеделска продукция. Това стана възможно след като в петък Държавен вестник публикува Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Преди месец Народното събрание прие единодушно на първо четене промените в Кодекса на труда, касаещи сключването на еднодневни трудови договори за земеделските работници. Сега с публикуването на наредбата всички административни пречки вече са премахнати.
Както „Утро“ неведнъж писа, идеята за допълнението към трудовото законодателство бе издигната от местния Съюз на Дунавските овощари. Идеята е да могат да се наемат хора за съвсем кратко време по кампаниите за прибиране на реколтата, без да се обвързват с дългосрочни договори. За един ден могат да се хванат на работа и регистрирани в бюрата по труда безработни, които няма да губят правата си за получаване на обезщетение. Наетите по договор за един ден лица ще бъдат освободени и от изискването за полагане на общественополезен труд.
Възнаграждението ще се изплаща лично на всеки работник срещу разписка и размерът му ще се изчислява на база заплата от 383 лева в сектора. Времето на работа няма да се признава за трудов, а само за осигурителен стаж.