Времето, в което баби и дядовци поемат грижата за внуче с трайни увреждания, ще се зачита за осигурителен стаж, при условие че съответният човек не е пенсионер и не се осигурява. Това допълнение в Кодекса за социално осигуряване приеха с консенсус депутатите от социалната комисия в парламента. Народните представители одобриха и пенсионната реформа, предложена от вицепремиера Ивайло Калфин, с която се въвежда и право на избор къде да отива вноската за втора пенсия - в частен фонд или в НОИ.Според досега действащия кодекс грижите за човек с намалена работоспособност над 90 процента се зачитаха за стаж, само ако грижещият е родител или съпруг на болния. Сега се дава право на безработни дядо или баба да поемат тази грижа, а родителят на детето да се върне на работа. Държавата ще поема изплащането на дължимите осигуровки върху минималната заплата при пенсионирането на съответния човек.