През първото полугодие на 2015 г. пазарът на земеделски земи в Русенска област запази своята ликвидност, макар и при доста намалени обеми. Най-съществената тенденция е намаляването на броя на първичните продавачи на ниви, което доведе до ръст в цените им средно с около 10% в сравнение с края на 2014 г. За сметка на това се забелязва активизиране при вторичния пазар с участието както на физически лица, така и на големи институционални инвеститори и фондове. Те продадоха цели пакети земеделска земя най-често на тези, които я обработват при цени над 1000 лв./дка. Това показват наблюденията за първото полугодие на  специализираната в търговия и стопанисване на ниви компания „Русе ленд“.
 Като цяло най-съществено повишение отбелязват нивите в общините Русе и Сливо поле, където сделки в момента се сключват между 1100 и 1200 лв./дка. Изключение правят маломерните парцели под 5 дка, при които нивата са доста по-ниски. 
Поскъпва земеделската земя и в община Ветово, където също е премината психологическата граница от 1000 лв./дка. В отделни землища като Писанец и Ветово някои парцели се търгуват доста по-скъпо, особено ако нямат дългосрочни арендни договори. 
Поради намаленото предлагане се наблюдава повишение на цените на нивите в традиционно по-слабо търгувани землища в община Борово като Екзарх Йосиф, Горно Абланово, Батин и др., където сделките вече са над 800 лв./дка. 
В общините Иваново и Две могили средната цена на земята в момента е около 900 лв./дка, отново с по-ниски оферти за малките парцели. Подобна е и картината в община Ценово, а в община Бяла има сделки и при 1000 лв./дка, което също е 10% ръст в сравнение с началото на 2015 г. 
От голямо значение за по-нататъшния ход на цените на земеделската земя е предстоящата кампания по прибиране и изкупуване на продукцията, като първите сигнали тук са обнадеждаващи, коментират от „Русе ленд“.