Русенската неформална гражданска група Клуб „Юрист“ разработи сайт за правата на хората с увреждания - http://andwehaverights.weebly.com, в който на достъпен език без сложна юридическа терминология потребителите могат да намерят информация за всичко, което ги интересува. Това е поредната инициатива на Клуб „Юрист“, като се надявам чрез сайта читателите да добият реална представа за българското законодателство по отношение на правата и възможностите на хората с увреждания, обясни зам.-председателят на групата Браян Златев. В разработването и разпространението на сайта са участвали 20 млади студенти и ученици, като основната им идея е била да поднесат сухата законова информация във възможно по-лек и достъпен формат, така че тя да е от реална полза за читателите.
На сайта, който е активен от пет дни, хората с увреждания и техните близки могат да разберат повече за своите права в социалната, трудовата, данъчната, транспортната, образователната и здравната сфера, както и какви помощи могат да получават и как да подават жалби. На страницата има и форум, в който потребителите могат да задават своите въпроси. От своя страна, студентите по право пък тясно си сътрудничат с Агенцията за хора с увреждания и така потребителите ще получат професионален отговор на достъпен език. 
В университета няма дисциплина, която да засяга правата на хората с увреждания, а много от участниците в създаването на сайта имаме роднини и приятели с увреждания и затова решихме да разработим този сайт, разказа Браян.