Над 8000 туристи от страната и чужбина са пренощували в Русе и региона през май. Реализираните приходи от нощувки в 46-те места за настаняване в Русенска област през март са 601 хил. лв. или със 7,5%% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика.
В сравнение със същия месец на 2014 г. броят на потърсилите подслон в Русенско се увеличава с над 700 души. По тази причина общият размер на приходите за този март са над миналогодишните. 
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 4. През май те са получили 269 хил. лева, от които 135 хил. лева от чуждестванни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са вече 11, възлизат на 148 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 46 хил. лева.
През май на територията на областта са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1705 легла. 
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване е 12 673, като от тях 3755 са от чужденци. В сравнение с май миналата година се наблюдава намаление на реализираните нощувки от български граждани, докато броят на отсядащите в Русе чужденци се увеличава с 30 на сто. 
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през март са 8113.