Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в Германия – в заведения от веригата Макдоналдс. Търсят се общо 80 служители в ресторанти за бързо хранене. Офертата включва заетост от шест до дванадесет месеца с възможност за продължение на договора, като срокът на изпитване е три месеца.

Според изискванията на германския работодател кандидатите трябва да владеят  добре немски език. Предимство е да имат опит в сферата на гастрономията и да притежават шофьорска правоспособност. Нашите специалисти се търсят за извършване на различни дейности в ресторантите – кухня, каса, McCafe, лоби, склад, почистване. Работата е на смени, общо по 39 часа седмично /по 7.71 евро на час/, като допълнителният труд също се заплаща - работа през почивните дни, нощните смени и т.н. Работодателят предоставя жилище срещу заплащане, храна един път на ден по време на работа и работно облекло.

Отговарящите на условията кандидати следва да изпратят по електронна поща  -автобиография, мотивационно писмо, документи за образование по специалността, препоръка (при наличие) – преведени на немски език, и  копие от паспорт/лична карта.

Крайната дата за кандидатстване е до 17 февруари 2014 г. на адрес: [email protected]

Представители на работодателя ще проведат интервютата с одобрените по документи кандидати за работа в ресторантите на МакДоналдс в Германия на немски език - съответно в градовете: на 25 февруари 2014 г. в гр.Варна; на 27 февруари 2014 г. в гр. София.

Повече информация кандидатите за работа в Германия могат да получат на интернет страницата на Агенцията по заетостта за трудова мобилност http://eures.bg и на адрес [email protected]