600 души за работа във веригата за бързо хранене „Макдоналдс“ в Мюнхен, Берлин, Хамбург и Франкфурт набира Агенцията по заетостта.
Изискванията към кандидатите са да владеят немски език. Предимство е образование в сферата на ресторантьорството и притежаване на шофьорска книжка. Часовата ставка е 8.51 евро. Допълнително се заплаща за работа по време на нощни дежурства и в почивните дни.
През тази година се търсят и сътрудници в ресторантския мениджмънт, но от тях се изисква отлично владеене на немски език.
Предложението е за работа между 6 и 12 месеца с изпитателен срок от 3 месеца с възможност за продължаване на договора. Осигурено е настаняване в общежитие, храна, работно облекло и работа на смени в различни сфери - кухня, каса, лоби, склад, почистване, 39 часа седмично.
От кандидатите се изисква да изпратят преведени на немски език автобиография в EUROPASS формат, мотивационно писмо, документи за образование по специалността, а при наличие и препоръка. Интервютата ще се проведат в София и Варна в началото на март. Тези, които ще се явят на интервю в столицата трябва да изпратят документи на [email protected], а за кандидатите, които ще отидат във Варна - на [email protected]vernment.bg. Събеседването ще протече на немски език от представители на работодателите. Повече информация кандидатите могат да прочетат на сайта на Агенцията по заетостта.