Дълговете на Гърция вече са опростени на 50 процента, твърди в интервю за "Евронюз" белгийският икономист Пол дьо Грей, преподавател в Лондонската школа по икономика и в Университета Льовен.

В разсъжденията си за евентуалното излизане на страната от еврозоната, икономистът смята, че "това несъмнено ще бъде катастрофа за Гърция". Той смята, че в краткосрочна перспектива това няма да бъде бедствие за еврозоната.

"Сега ние имаме редица механизми, които позволяват да се предотврати разпространението на кризата в други държави. По-сложно ще бъде в дългосрочна перспектива. Ако Гърция напусне валутния съюз, това ще демонстрира неговата хронична неустойчивост, а също ненадеждността му пред лицето на бъдещи икономически неуредици, примерно рецесията. Ще възникне въпросът кое сега е най-слабото звено, коя ще е следващата страна, която може да изпадне. Това ще дестабилизира еврозоната".

"Евронюз" поиска от експерта да коментира дълговете на Гърция към други държави. Тя дължи на Германия 56 млрд евро, на Франция 42 млрд, на Италия 37 млрд. и така нататък. Дали имат те шанса да си получат парите?

"Явно, не и на 100 процента", отвръща Пол дьо Грей. "Трябва да се отбележи, че заради Гърция други вече понесоха невъзстановими загуби и тези цифри отразяват малко истинското равнище на задлъжнялостта. Нейното реструктуриране вече бе извършено, вече бе удължаван срока на кредитите, силно бяха намалени лихвите. Ако се пресметне всичко, което Гърция ще трябва да плати в бъдеще, това ще бъде много повече от номиналната сума. Ето защо загуби вече има. Но правителствата не се решават да кажат това на данъкоплатците. По мои сметки дългът на Гърция е опростен на 50 процента".

Белгийският експерт посочва и някои успехи на Гърция, въпреки че страната все още не е направила поземлен кадастър, корабостроителите не плащат данъци, продължава като цяло да има проблеми със събирането на данъците, има и корупцията. Според него значително е намалена администрацията, извършена е и реформа на пенсионната система. Най-големият проблем е, че след въвеждане на мерките за съкращаване на бюджетните разходи икономиката на страната се срина в пропастта." Затова според него "най-напред трябва да се отмени програмата за строги икономии, която не даде резултат. Тя не работи и само отслабва способността на Гърция да си изплаща дълговете, води и до ръст на безработицата".