Сърдечно поздравление за предстоящия рожден ден на Ангела Меркел изпрати ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев. Германският канцлер навършва 61 години на 17 юли, но вече приема първите честитки за празника си.
 След като поднася поздравленията от свое име и от името на преподавателите и студентите, пожелава щастие и още много успехи и заявява решимостта на университета да повишава образователното равнище и научноизследователските си постижения, проф.Белоев пише на доктор хонорис кауза Меркел: 
„Ваше Превъзходителство госпожо Меркел, почетен доктор на университета ни, отчитайки огромните Ви задължения като правителствен ръководител, си позволих да Ви поканя да посетите нашето висше училище и да бъдете специален гост на тържествата по повод 70-та годишнина на Русенския университет. Празничният ден е 12 ноември 2015 година и цялата академична общност се надява, че Ваше Превъзходителство би могла на тази дата да бъде сред нас - в своя университет. 
Заедно с моите най-сърдечни пожелания към Ваше Превъзходителство, си позволявам да Ви поканя още веднъж от името на преподавателите и студентите на университета, както и на цялата русенска общественост, да посетите най-хубавия град по долното течение на река Дунав - Русе“.