Само русенската фирма „Термокинг ТТ“ е кандидат по обществената поръчка за извънгаранционно поддържане на служебните товарни автомобили и електрозаваръчни агрегати. Това стана ясно вчера при публичното отваряне на офертите. Тя се занимава основно с техническо обслужване и ремонт на автомобили, а неин управител е Тодор Тодоров. Прогнозната стойност на поръчката е 65 800 лева без ДДС. Според условията фирмата трябва да реагира до 24 часа при спешни случаи, до три работни дни от деня, в който е предоставен автомобилът, и до десет дни, ако се чака доставка на резервни части от чужбина.