Европейската комисия (ЕК) води 66 дела срещу България. 50 от тях са свързани с "нарушения за неправилно въвеждане и/или неправилно прилагане на правото на ЕС".

Останалите 16 са за "нарушения за ненавременно въвеждане" на общностното законодателство.

Данните са от доклада за 2014 г. за начина, по който се следи прилагането на правото на ЕС, съобщава TV 7.

ЕК започва производство за нарушение, ако съответна страна членка не представи решение на предполагаемо нарушение на общностното право, както и когато държава не уведоми за мерките за въвеждане на директива в националното законодателство в рамките на приетия краен срок.

До производство може да се стигне както след собствено разследване на ЕК, така и след жалба на отделни граждани или предприятия, когато националното законодателство не е в съответствие с изискванията на законодателството на ЕС, когато не се прилага правилно или изобщо не се прилага.

Статистиката сочи, че най-много дела се водят срещу Гърция (89), а най-малко - срещу Хърватия (10). Като цяло броят им през последните пет години намалява. Гражданите и заинтересованите страни могат да съобщават за предполагаеми нарушения на правото на ЕС чрез онлайн формуляр за жалби.