Върховният административен съд отмени решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше наложена санкция за над 105 000 лева на русенския телекомуникационен оператор „Нетуоркс България“. Това съобщи юрисконсултът на дружеството Андрей Желязков, който е представлявал компанията пред съдебната инстанция.
През 2013 г., по жалба на „Скайнет“ ООД от Плевен, Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Нетуоркс“ имуществена санкция за увреждане на доброто име на конкурент - рекламна брошура, съдържаща изявление: „За да не бъдете прецакани КОФТИ СПРИНТирайте към офиса на НЕТУОРКС!“. В своето решение КЗК беше приела, че то носи отрицателен смислов заряд, резултат от използването на жаргонната дума „КОФТИ“ и беше разтълкувала същото в значение на нещо некачествено или неприятно. КЗК беше приела, че цялата фраза „навежда на впечатлението“, че предоставените от молителя услуги под бранда „ОПТИСПРИНТ“ са незадоволителни или некачествени и преподписването на договор с него не е за предпочитане“, както и, че има реално увреждане на доброто име на конкурент.
Със своето решение Върховният административен съд отмени решение 639 от 14 май 2014 година по преписка КЗК/1495/2013 година на Комисията за защита на конкуренцията, с което на „Нетуоркс“ бе наложена глоба в общ размер на над 105 000 лв. за увреждане на доброто име на конкурента „Скайнет“. Върховните съдии приемат, че не е налице нарушение на чл.30 от Закона за защита на конкуренцията, че липсват елементи от състава - дори и да се вземат предвид само двете повдигнати с главни букви и с удебелен шрифт думи „КОФТИ СПРИНТ“ то не може да се приеме, че с тях се реализира което и да било от трите изпълнителни дяния в разпоредбата на чл.30 ЗЗК.
С решението на Върховния съд КЗК е осъдена да заплати на „Нетуоркс-България“ и съдебните разноски по делото. То може да се обжалва от КЗК в 14-дневен срок пред петчленен състав на ВАС.