България е на второ място в ЕС по мащаб на разходите за системата за национална сигурност след Словакия. За миналата година нашата страна е отделила седем процента от държавния бюджет за тези дейности - близо над средното равнище в ЕС от 3,7 на сто, показват данни на Евростат, представени от Европейската комисия.Според доклада за миналата година България има общи държавни разходи от 16,486 милиарда евро, което съставлява 39,2 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). На глава от населението това са най-ниските разходи в ЕС, равняващи се на 2279 евро на човек, като на следващо място е Румъния с 2622 евро на човек. Рекордьор е Швеция с държавни разходи, равни на 58.7 на сто от БВП.

Общо в ЕС най-големи са държавните разходи за възрастните хора, като България и Италия водят класацията със съответно 25.9 на сто и 27.6 на сто от общия дял на бюджетните разноски.