Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит прие председателя на КНСБ Пламен Димитров по негова молба.

По време на срещата, в която взеха участие и председателя на Синдикатите на българските учители Янка Такева, Ловчанският митрополит Гавриил - ръководител на Културно просветния отдел при Св. Синод, викарият епископ Браницки Григорий, гл. секретар на Св. Синод архим. Герасим, нач. Отдел Връзки с обществеността Александра Карамихалева и секретарят при Софийска митрополия Ангел Младенов, бяха обсъдени въпроси от общ за Българската православна църква и синдиката интерес.

Една от основните теми на разговора между двете страни бе преподаването на предмета "Религия" в българските училища, формите на преподаване, броя на учениците изучаващи "Религия" и пречките предмета да получи достойно място в учебната програмата и системата на образованието в България, съобщиха от Св. Синод.

Като бе отбелязана нуждата подрастващите да получават нравствено възпитание, за да бъдат те пълноценни достойни личности и членове на обществото, бяха набелязани конкретни съвместни мерки, за разширяване броя на изучаващите "Религия" в страната.

В хода на разговора бе обсъдена и тревожната практика през последните години на основание т. нар. "сумирано отчитане на работно време" (чл. 142 КТ) трудещите се в България да работят в събота, неделя и празнични дни, като така се лишават от правото на почивка - време което е отредено да посветят на Бога и своите близки и да възстановят своите духовни и физически сили. Двете страни се съгласиха, че трябва да се предприемат незабавно нужните мерки тази практика да бъде ограничена само до сверите, които не позволяват прекъсване на трудовия процес.

По време на срещата бяха обсъдена и възможността БПЦ и КНСБ със СНЦ "Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м." да осъществяват в бъдеще съвместни мероприятия в социалната и културно-образователната свери. Пламен Димитров изрази и желание Благотворителният фонд да съдейства на БПЦ при възстановяването на откраднати от православните храмове камбани.