Държавата организира това лято доброволна казарма за студенти, която завършва с истинска военна клетва. Занятията се провеждат във великотърносвкия Военен университет и Военноморското училище във Варна и напълно дублират наборните школи от миналото, пише "Труд".Така всеки младеж или девойка може да усети как са набивали крак на плаца техните бащи по времето, когато службата беше задължителна за всеки българин от мъжки пол.

Миналата година са били обучени 206 студенти, като 35% от тях са девойки. Курсът е с продължителност от три седмици. Кандидатствали са 816 души, но парите от бюджета МО - 42 979 лв., са стигнали само за една четвърт. Тази година министерството е планирало да даде 50 000 лв. и да приеме 165 младежи.

Обучението включва придобиване на умения по строева подготовка, физическа подготовка, огнева подготовка и тактическа подготовка. Студентите ще бъдат обучавани на стрелба с автомат „Калашников“. До края на курса те ще познават неговите части и ще могат да го сглобяват и разглобяват.

На студентите ще им бъдат спестени неприятните страни на бившата наборна служба: няма да правят "сапунки" на помещенията, нито да белят картофи в кухнята, защото ще се хранят на стол. До записване за курса са допуснати само български граждани. Необходимо е те да са физически здрави и да не са осъждани за умишлени престъпления. Участието в обучението е доброволно и не е стъпка към възстановяването на задължителната казарма, уточняват от министерството. 

Курсът приключва с полагане на комплексен изпит. Той проверява теоретическите и практическите умения на курсистите, придобити по време на обучението. Изпитът включва покриване на физически нормативи и проверка на строевите умения.

След приключването на курса на завършилите го ще се издава удостоверение. Според Министерството на отбраната то е „при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища“. Преди получаване на удостоверенията курсантите полагат военна клетва, което означава, че може да бъдат призовавани под бойните знамена, ако се наложи.

Миналата година, след приключване на курса, е проведена анкета сред студентите, участвали в него. От нея са взети някои препоръки на студентите за подобряване на условията при провеждане неговото провеждане.

Обучението ще се провежда в казармени условия, но въпреки това ще се различава от някогашната задължителна военна служба. Нощуването ще е в рамките на военните университети. Студентите няма да бъдат настанявани в общи помещения по 60 човека, както едно време, а в стаи за по двама със собствен санитарен възел и гардероб. Осигурена е топла вода за целия период на провеждане на курса.
Когато казармата беше задължителна, в много от поделенията банята за новобранците беше лукс, а спалните помещения бяха огромни хамбари.