Заплатите на чиновниците през 2016 г. ще може да се вдигат само ако съответните министри оптимизират персонала си.

Номиналният размер на разходите за персонал в министерствата трябва да се запази на нивото за 2015 г.

Това е записано в указания на Министерството на финансите, които в петък бяха разпратени към бюджетните организации относно подготовката на бюджета за 2016 г. Ведомствата трябва да се съобразяват и с тавана на разходите, поставен още през април с постановление на Министерски съвет, пише "Стандарт".

В него например е поставен таван от 247 млн. лв. разходи на министерството на земеделието през 2016 г., при 227 млн. лв. за тази година. Разходите на министерствата на образованието и на отбраната за следващата година се запазват съответно на 417 млн. лв., и на 954 млн. лв., колкото са и за 2015 г.

С указанията на МФ за подготовката на бюджета за 2016 г. се цели запазването на финансовата дисциплина. Така например министерствата могат да предвиждат нови ангажименти за разходи през следващата година, само ако се запазват или намаляват задълженията им към доставчиците. Общините пък не трябва да планират разходи, срещу които нямат обезпечени очаквани постъпления. Целта е държавата и общините да не трупат дългове към доставчиците. Като цяло разходите за издръжка на администрацията през 2016 г. (без заплатите и осигуровките) се планира да се свият с близо 50 млн. лв. до 4,69 млрд. лв.