Четирима са кандидатите по обществената поръчка за доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти общинска собственост за следващите две години. Това стана ясно при публичното отваряне на офертите. 
Първата фирма е софийската „Енерджи Маркет“, която основно се занимава с градско топлофициране, а неин управител е Христо Януцев. Старозагорската „Ритъм-4-ТБ“ с управители Таня и Руси Даневи е другият кандидат. Третата фирма, която иска да доставя ток на общината, е варненската „Енерго-Про енергийни услуги“. Тя се занимава основно с търговия и разпределение на електрическа енергия, а нейни управители са Боян Кършаков, Яна Димитрова и Пламен Стефанов. Последният кандидат е софийската „Мост енерджи“, която също основно се занимава с търговия с електрическа енергия. Обществената поръчка е с ориентировъчна стойност 300 000 лева и прогнозно количество на доставките 2 200 000 kWh.