Общината сключи договор с варненската фирма „Инжконсултпроект“ за разработване на цикли за синхронизиране на светофарите на три кръстовища в Русе. По обществената поръчка, с която се цели да се осигури т.нар. зелена вълна, за да се облекчи трафикът на кръстовищата на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“, „Хр.Ботев“ и с ул. „Шипка“, се конкурираха две фирми. 
Другият кандидат - софийският Институт за транспортни изследвания, бе отстранен от участие, тъй като не е предоставил всички документи, които се изискват по поръчката. 
Фирмата победител се занимава с архитектурни и инженерни дейности и технически консултации, а нейни управители са Ганка и Иван Колелиеви.
Поръчката е част от мащабния проект за интегриран градски транспорт, който се изпълнява по оперативна програма „Регионално развитие“, а прогнозната й стойност е 25 000 лева без ДДС. За всяко кръстовище ще се изготви анализ на интензивността на движението, а според данните ще се предложи промяна на времевите интервали на светлинните сигнали. По този начин ще се подобри организацията на движение по бул. „Цар Освободител“ и ще се намалят задръстванията.