1600 младежи от Русе и региона, които са завършили средното си образование през тази година, трябва да подадат в офиса на НАП в Русе декларация образец 7 за своето здравно осигуряване. Това е необходимо да стане най-късно до 25 юли, съобщиха от пресцентъра на приходната администрация.
Младите хора трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа или до записване във висше учебно заведение в редовна форма на обучение в страната или чужбина.
Те следва да внесат първата си вноска за юли в размер на 16.80 лв. до 25 август, а за август - до 25 септември и т.н., за да не загубят здравно-осигурителните си права.
От НАП напомнят, че лице, което не плати осигуровките си за здраве в продължение на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Допустимо е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода.
Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят, е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Това може да стане в офисите на приходната агенция, от нейния сайт www.nap.bg или на тел. 0700 18 700.
Най-лесният начин за по-пълна информация, е лицата да получат достъп до електронните услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК). Той ще им позволи да правят различни справки за здравен и трудово-осигурителен статус, за лихви по забавени плащания и други.