Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Светла Божкова и членове Светла Чорбаджиева и Теодора Кръстева реши търговско дело № 2216/15, придобило известност като "делото КТБ", предаде репортер на БГНЕС.

То се отнася за спора за неплатежоспособността на Корпоративна търговска банка. 8 бяха постъпилите в САС жалби във връзка с решението на първоинстанционния Софийски градски съд (СГС) по случая. Това се посочва в съобщение на пресслужбата на САС.

С решението си от днес САС отменя решение № 664 от 22. 04. 2015г. постановено по т.д. № 7549/2014 г. на СГС в обжалваната част, с която за начална дата на неплатежоспособността на "Корпоративна търговска банка" АД – гр. София е определена датата 6. 11. 2014 г. и вместо него, постановява, че определя за начална дата на неплатежоспособност датата 20. 06. 2014 г. Решението на съда в тази част подлежи на вписване в търговския регистър при Агенцията по вписвания.

С решението си от вчера САС оставя без разглеждане част от подадените жалби по делото и прекратява производството по тях. В тази му част решението на САС подлежи на обжалване пред ВКС. В останалата част също може да бъде обжалвано пред ВКС при наличие на основанията на чл. 280 ал. 1 от ГПК и след вписването му в търговския регистър.