Дейностите по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ ще трябва да се замразят поне засега. Причина за това е определението на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ от четвъртък, което оставя без уважение искането на Община Русе процедурите да не се стопират, въпреки че обществена поръчка по същия проект е атакувана.
Дотук се стигна, след като на 5 февруари в КЗК беше внесена жалба от страна на шуменската фирма „Ес Пи Консулт БГ“ ООД за избор на консултант за реализацията на най-мащабния проект за интегриран градски транспорт на Русе на стойност близо 30 милиона лева. На 11 февруари е постъпило писмено становище от страна на Общината, че жалбата е неоснователна и по тази причина искането е, докато Комисията не се произнесе по казуса, дейностите по проекта да не бъдат преустановявани. Мотивите са, че това е мащабен проект от голямо обществено значение и просрочването му би довело до неблагоприятни последици, а единствен заинтересован от това би бил жалбоподателят. В определението на Комисията обаче се посочва, че Общината не е обосновала нуждата от защита на особения обществен интерес, нито пък е доказала вредите, които биха я сполетели, ако проектът закъснее с реализацията си. Така се налага Общината да изчака решението на Комисията по атакувания избор на консултант, като дотогава прекрати работата си по проекта.
„Ще пускаме едновременно процедурите, за да компенсираме загубеното време“, обясни за „Утро“ зам.кметът Свилен Иванов. И допълни, че това няма да е лесно, но така биха наваксали. Въпреки неблагоприятните последици от този развой на ситуацията, според него е нормално мащабните проекти да биват атакувани и да срещат опоненти. „Ако се реализират такива големи идеи, това никак няма да се хареса на политиците, тъй като 10 години няма да видят власт“, коментира Иванов. Той сподели още, че очаква на 27 февруари, когато ще отчита напредъка по проекта пред Управляващия орган, да му се карат. Още по-неблагоприятен е фактът, че реализирането на проекта по ОП „Регионално развитие“ е в съвсем начална фаза и тепърва предстои да бъдат проведени дълги процедури.
Както „Утро“ писа, обществената поръчка бе спечелена от „Обединение консултанти за ЗУП-ГТ-Русе“ и атакувана от шуменската фирма „Ес Пи Консулт БГ“ ООД, класирана на второ място, която смята, че офертите са оценени субективно в нарушение на принципите на прозрачност, свободна и лоялна конкуренция.