Меморандум за сътрудничество по изпълнението на националните стратегии за интеграция на ромите подписаха Националната агенция за ромите в Румъния и Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“. Ние сме първата българска организация, обърнала съм към румънската агенция за ромите, подчерта управителят на сдружението Ивайло Иванов. Меморандумът очертава възможностите за съвместна работа по интегрирането на ромите в двете страни в дългосрочен план, както и планирането на проекти и инициативи на местно ниво, които партньорите ще изпълняват.
Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ започва изпълнението на нов проект, съобщи още Иванов. По него организацията трябва да разработи стратегия за фондонабиране и да повиши капацитета на служителите и работещите в центровете за обществена подкрепа и възстановително правосъдие за деца. Общата стойност на проекта е малко над 5000 евро, а продължителността му е 4 месеца.