100 000 малки балкански пъстърви ще бъдат пуснати в планинските притоци на реките Струма, Места и Вит по инициатива на Югозападното държавно горско предприятие. Кампанията по зарибяване стартира от днес и обхваща 10 ловни и горски стопанства.

15 хил. лева ще струва зарибяването, а необходимият за целта материал се превозва в найлонови чували с кислород, заедно с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.

Балканската пъстърва е местен вид, чието оцеляване е застрашено, ако не се подпомага популацията ѝ чрез разселване, уточняват инициаторите.